Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
Lượt xem: 122
100%

Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023

 


BC KTXH THANG 5.pdf

Tin liên quan

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023(07/11/2023 3:12 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng ...(12/10/2023 3:02 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023(06/09/2023 3:05 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023(08/08/2023 3:16 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023(16/05/2023 9:51 SA)

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023(07/11/2023 3:12 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng ...(12/10/2023 3:02 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023(06/09/2023 3:05 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023(08/08/2023 3:16 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023(10/07/2023 9:44 SA)

    55 người đang online
    °