Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024

Đăng ngày 06 - 02 - 2024
Lượt xem: 81
100%

Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 06/02/2023 về Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024

 


ktxh thang 01.pdf

Tin liên quan

Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh...(15/01/2024 8:43 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(07/12/2023 5:01 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023(07/11/2023 3:12 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng ...(12/10/2023 3:02 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023(06/09/2023 3:05 CH)

Tin mới nhất

Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh...(15/01/2024 8:43 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(07/12/2023 5:01 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023(07/11/2023 3:12 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng ...(12/10/2023 3:02 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023(06/09/2023 3:05 CH)

    55 người đang online
    °