Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng ...

Đăng ngày 12 - 10 - 2023
Lượt xem: 88
100%

Báo cáo số 272/BC-UBNDcủa Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12/10/2023 về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

 


bc 272.pdf

Tin liên quan

Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024(06/02/2024 9:39 SA)

Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh...(15/01/2024 8:43 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(07/12/2023 5:01 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023(07/11/2023 3:12 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023(06/09/2023 3:05 CH)

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024(06/02/2024 9:39 SA)

Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh...(15/01/2024 8:43 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(07/12/2023 5:01 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023(07/11/2023 3:12 CH)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023(06/09/2023 3:05 CH)

    9 người đang online
    °