Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp


Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba

Cơ quan ban hành: Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 10/08/2023 đến 24/08/2023


Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến

Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 29/05/2023 đến 14/06/2023


Báo cáo tóm tắt Đánh giá tác động môi trường "Dự án nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông và cát nhân tạo Thuận Hải PR, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty TNHH xây dựng và Thương Mại dịch vụ Thuận Hải PR
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 01/03/2023 đến 01/04/2023

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với tập thể

Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 17/02/2023 đến 17/03/2023Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá xây dựng Đông núi Chà Bang, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ Đất Lành
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 26/09/2022 đến 27/10/2022

<< < 1 2 3 4 > >> 
    33 người đang online
    °