Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Báo cáo tóm tắt Đánh giá tác động môi trường "Dự án nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông và cát nhân tạo Thuận Hải PR, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty TNHH xây dựng và Thương Mại dịch vụ Thuận Hải PR
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 01/03/2023 đến 01/04/2023

<< < 1 > >> 

Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với tập thể

Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 17/02/2023 đến 17/03/2023



Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá xây dựng Đông núi Chà Bang, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ Đất Lành
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 26/09/2022 đến 27/10/2022

Cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 17/10/2022 đến 21/10/2022

Báo cáo ĐTM của dự án "Chợ đầu mối nông sản Phan Rang"

Cơ quan ban hành: Công ty TNHH TM DV sữa chữa ô tô Lân Hà
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 05/10/2022 đến 20/10/2022

Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án mỏ lộ thiên khai thác mỏ cát xây dựng sông Dầu, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận"

Cơ quan ban hành: Công Ty TNHH Hợp Thành Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 16/06/2022 đến 16/07/2022

Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư khai thác Mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 28/04/2022 đến 12/05/2022

Báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường của dự án đầu tư khai thác Mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 28/04/2022 đến 12/05/2022

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 28/04/2022 đến 12/05/2022

<< < 1 2 3 > >> 
    88 người đang online
    °