Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư khai thác Mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 28/04/2022 đến 12/05/2022

Báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường của dự án đầu tư khai thác Mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 28/04/2022 đến 12/05/2022

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 28/04/2022 đến 12/05/2022

Báo cáo ĐTM dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần ACTT HOLDING
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 12/04/2022 đến 27/04/2022


Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất đối với Nhân dân và cán bộ tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Sở Nội Vụ
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 25/03/2022 đến 13/04/2022

Báo cáo ĐTM của dự án "Khu dân cư Đồng Giữa, xã Hội Hải" huyện Ninh Hải

Cơ quan ban hành: Qũy đầu tư phát triển
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 29/03/2022 đến 13/04/2022

Tham vấn báo cáo ĐTM dự án Khu đô thị mới Phủ Hà, Phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng MK
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 21/03/2022 đến 05/04/2022


Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - Hồ Bà Râu - Hồ Sông Trâu, tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 07/03/2022 đến 22/03/2022

<< < 1 2 > >> 
    0 người đang online
    °