Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

100%

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

1. Ông Trần Quốc Nam, sinh ngày 27/12/1971, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trưởng ĐĐBQH tỉnh Ninh Thuận.

2. Ông Nguyễn Đình Khang, sinh ngày 23/5/1967, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương.

3. Bà Chamaléa Thị Thủy, sinh ngày 20/4/1983, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận.

4. Ông Phan Xuân Dũng, sinh ngày 20/5/1960, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga của Quốc hội.

5. Bà Đàng Thị Mỹ Hương, sinh ngày 24/6/1973, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

6. Ông Nguyễn Văn Thuận, sinh ngày 15/01/1958, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận.

    12 người đang online
    °