Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 11 - 07 - 2022
Lượt xem: 376
100%

Chiều ngày 11/7/2022, được sự ủy quyền của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam – Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến; tham dự có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh (theo Quyết định số 352-QĐ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), gồm: Đồng chí Trần Minh Nam-UVBTV-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, với nguồn lực của tỉnh còn khó khăn về nhân lực, hạ tầng, tài chính nhưng với sự cố gắng của ngành thông tin và truyền thông, kết quả chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt được một số kết quả nhất định, đáng ghi nhận; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành được triển khai đầy đủ; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số được chú trọng; hạ tầng viễn thông, dữ liệu và an toàn thông tin được quan tâm đầu tư; kinh tế số, chính quyền số, xã hội số ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban chỉ đạo kết luận: chuyển đổi số là vấn đề rộng, mới và khó, cần nhiều thời gian và nguồn lực (hạ tầng, con người, kinh phí) trong quá trình thực hiện; để chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thực sự phát triển nhanh, vững chắc và hiệu quả cần sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, có “cách làm”, “hướng đi” phù hợp. Trong thời gian đến, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai: một là, thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; hai là, thực hiện Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ để kết nối, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ba là, xây dựng hạ tầng dữ liệu quy hoạch và hạ tầng đô thị; bốn là, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến./.

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH

Tin liên quan

Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Huyện ủy Thuận Bắc(17/09/2023 8:55 SA)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận(16/08/2023 5:15 CH)

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - nhiệm vụ cấp bách(14/06/2023 7:33 SA)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(28/04/2023 11:43 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần(28/04/2023 11:41 SA)

Tin mới nhất

Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Huyện ủy Thuận Bắc(17/09/2023 8:55 SA)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận(16/08/2023 5:15 CH)

Tài khoản định danh điện tử: Giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả và bảo mật các dịch vụ công(10/07/2023 8:43 SA)

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - nhiệm vụ cấp bách(14/06/2023 7:33 SA)

Đẩy mạnh ứng dụng QR code trong giải quyết thủ tục hành chính(02/06/2023 2:17 CH)

    24 người đang online
    °