Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp trực tuyến tại Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Đăng ngày 09 - 08 - 2022
Lượt xem: 218
100%

Sáng ngày 8/8/2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức trực tuyến Phiên họp thứ ba do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. Tại đầu cầu tỉnh, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội trường tại đầu cầu tỉnh Ninh Thuận

 

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Quốc gia 6 tháng đầu năm 2022, kết quả đạt được một số mục tiêu như sau: Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán đạt 65%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 70,91%; Tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng đạt 71,75%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 33%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 6%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 45,78%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 36,91%; Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đạt 3%.

Công tác tuyên truyền có chuyển biến nhưng vẫn còn mang tính hình thức, theo cách thức truyền thống; một số Bộ, ngành, địa phương vẫn lúng túng trong việc xác định tường minh bài toán chuyển đổi số của mình; hoạt động của Ban chỉ đạo một số Bộ, ngành, địa phương vẫn mang tính hình thức, chưa xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm hoặc xác định được nhưng chưa xây dựng lộ trình thực hiện. Tốc độ mạng băng rộng cố định, di động vẫn là mức trung bình khá của thế giới, chưa tạo bước đột phá về hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia; việc xóa vùng lõm sóng viễn thông và cung cấp máy tính trong Chương trình "Sóng và máy tính cho em" chưa hoàn thành. Nhận thức và cách tiếp cận sử dụng nền tảng số còn chưa đầy đủ; đa số nền tảng mới đáp ứng chức năng, an toàn thông tin mức cơ bản nhưng chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng./.

Tin liên quan

Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 của tỉnh(08/09/2022 2:00 CH)

Tài liệu hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng(08/08/2022 10:37 SA)

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cấp xã(02/08/2022 3:12 CH)

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022(11/07/2022 6:25 CH)

Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022(10/06/2022 3:37 CH)

Tin mới nhất

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi sốBộ Thông tin và Truyền thông...(29/09/2022 2:36 CH)

Công nghệ số sẽ thay đổi các đài phát thanh - truyền hình(27/09/2022 9:54 SA)

Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 của tỉnh(08/09/2022 2:00 CH)

Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân(12/08/2022 9:46 SA)

Tài liệu hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng(08/08/2022 10:37 SA)

    22 người đang online
    °