Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp trực tuyến tại Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Đăng ngày 09 - 08 - 2022
Lượt xem: 422
100%

Sáng ngày 8/8/2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức trực tuyến Phiên họp thứ ba do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. Tại đầu cầu tỉnh, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội trường tại đầu cầu tỉnh Ninh Thuận

 

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Quốc gia 6 tháng đầu năm 2022, kết quả đạt được một số mục tiêu như sau: Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán đạt 65%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 70,91%; Tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng đạt 71,75%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 33%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 6%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 45,78%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 36,91%; Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đạt 3%.

Công tác tuyên truyền có chuyển biến nhưng vẫn còn mang tính hình thức, theo cách thức truyền thống; một số Bộ, ngành, địa phương vẫn lúng túng trong việc xác định tường minh bài toán chuyển đổi số của mình; hoạt động của Ban chỉ đạo một số Bộ, ngành, địa phương vẫn mang tính hình thức, chưa xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm hoặc xác định được nhưng chưa xây dựng lộ trình thực hiện. Tốc độ mạng băng rộng cố định, di động vẫn là mức trung bình khá của thế giới, chưa tạo bước đột phá về hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia; việc xóa vùng lõm sóng viễn thông và cung cấp máy tính trong Chương trình "Sóng và máy tính cho em" chưa hoàn thành. Nhận thức và cách tiếp cận sử dụng nền tảng số còn chưa đầy đủ; đa số nền tảng mới đáp ứng chức năng, an toàn thông tin mức cơ bản nhưng chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng./.

Tin liên quan

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(28/04/2023 11:43 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần(28/04/2023 11:41 SA)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận(28/02/2023 8:05 SA)

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023(27/02/2023 8:49 SA)

Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh họp quý I/năm 2023 đánh giá tình hình thực hiện chuyển đổi số...(21/02/2023 3:40 CH)

Tin mới nhất

Đẩy mạnh ứng dụng QR code trong giải quyết thủ tục hành chính(02/06/2023 2:17 CH)

Cảnh báo tấn công mạng từ 8 lỗ hổng bảo mật mới(01/06/2023 2:58 CH)

Tăng cường xử lý vi phạm về thương mại điện tử trên không gian mạng(15/05/2023 8:00 SA)

Phát triển thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số (04/05/2023 4:22 CH)

Hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (04/05/2023 4:27 CH)

    34 người đang online
    °