Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Viện Tài nguyên nước và Môi trưởng Đông Nam Á về Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Đăng ngày 17 - 06 - 2011
Lượt xem: 280
100%

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 15/6/2011, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Tài nguyên nước và Môi trưởng Đông Nam Á có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía tỉnh ta đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Xuân Hòa và lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh, đại diện UBND huyện Ninh Phước cùng tham dự.

 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh báo cáo nội dung Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo, đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt; và báo cáo đề cương đề tài xây dựng mô hình thí điểm tưới tiết kiệm cho ruộng lúa kết hợp biện pháp canh tác giảm phát thải khí Mê tan và cacbon; mô hình nông nghiệp xanh tại các vùng đất khô hạn của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, ưu ái của Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á đã lựa chọn Ninh Thuận làm địa phương thí điểm thực hiện các đề tài nghiên khoa học và mô hình ứng dụng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới; đồng thời yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á nhằm triển khai đạt kết quả tốt các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình ứng dụng sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gian đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản(28/03/2012 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới(24/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

    53 người đang online
    °