Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Đăng ngày 24 - 02 - 2012
Lượt xem: 306
100%

Ngày 23/02/2012, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011 và kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian đến. Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hòa và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh –kiêm Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Năm 2011, tuy còn khó khăn, bỡ ngỡ trong việc triển khai thực hiện nhưng với sự nỗ lực thực hiện của các ngành, các cấp, chương trình đã đạt dược một số kết quả rất đáng khích lệ. Đảng bộ các cấp đã có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, đây được xem là kim chỉ nam trong công tác chỉ đạo, điều hành; bộ máy tổ chức điều hành được thành lập, củng cố và kiện toàn từ tỉnh đến xã; đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình được quan tâm, đã tổ chức 07 lớp tập huấn cho 07 huyện, thành phố với, 480 học viên; thực hiện 17 lượt tuyên truyền, vận động, với khoảng 1.450 hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia; bước đầu đã lập đồ án, đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã; công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được thí điểm ở 09 xã đã bước đầu đạt kết quả; đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thí điểm bê tông hóa đường thôn xóm và kiên cố hóa kênh mương nội đồng cho 03/47 xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chương trình gặp phải những khó khăn, hạn chế trong việc lập quy hoạch, huy động các nguồn lực cùng tham gia thực hiện chương trình.Kế hoạch năm 2012, Ban chỉ đạo đề ra mục tiêu tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; tập trung hoàn thành công tác lập đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới; nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến xã; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình; thực hiện quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; huy động các nguồn lực cùng tham gia thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Ban chỉ đạo trong năm qua bước đầu đã triển khai và thực hiện chương trình có hiệu quả, đồng thời trong năm 2012 hoàn thành 100% quy hoạch chung cho 47 xã và quy hoạch chi tiết cho 30% số xã; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ từ cấp huyện đến thôn; thu hút các nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án để phát huy hiệu quả; giao Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng thôn, xóm, từng người dân, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong tháng 4/2012 sẽ tổ chức Hội thảo sơ kết, đánh giá kết quả tại 03 xã thí điểm và nhân rộng mô hình, năm 2012 sẽ hoàn thành làm thí điểm trên 10 xã; kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường xã hội hóa thực hiện để phát huy hiệu quả đối với đời sống người dân góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản(28/03/2012 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

Dự án Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn Bắp lai vụ Đông Xuân - Đậu xanh vụ Hè...(24/12/2011 5:23 CH)

    3 người đang online
    °