Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

Đăng ngày 28 - 03 - 2012
Lượt xem: 551
100%

Ngày 22/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 319 về việc phê duyệt đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” gọi tắt là JICA2, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

 

Theo đó mục tiêu của dự án là quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ; phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học; xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi; phục hồi và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn tại 11 tỉnh; tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương và chủ rừng phòng hộ; hỗ trợ cải thiện kinh kế cho các cộng đồng, những người sẽ quản lý rừng phòng hộ.

Theo Quyết định trên, tổng mức đầu tư phân bổ để thực hiện dự án tại tỉnh Ninh Thuận là 609 triệu yên (trong đó: 492 triệu yên vay ODA, 117 triệu yên là đối ứng Việt Nam). Tổ chức thực hiện và trách nhiệm quản lý dự án đối với các cơ quan ở các địa phương như sau:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh là cơ quan chủ quản dự án đầu tư các Tiểu dự án tại tỉnh, chịu trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất và vốn đối ứng để thực hiện dự án;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh là Chủ đầu tư các tiểu dự án tại tỉnh và chịu trách nhiệm thành lập các Ban quản lý dự án tại tỉnh./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới(24/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

Dự án Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn Bắp lai vụ Đông Xuân - Đậu xanh vụ Hè...(24/12/2011 5:23 CH)

    49 người đang online
    °