Thực trạng sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đăng ngày 15 - 06 - 2011
Lượt xem: 952
100%

Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện trong những năm qua được Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước quan tâm. Chương trình đã giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường của dân cư vùng nông thôn. Đặc biệt đối với dân cư nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Góp phần làm hạn chế những bệnh tật liên quan đến nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường.

 

Nhằm xác định thực trạng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để  đánh giá kết quả ban đầu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  Trong 02 năm 2009-2010, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã triển khai thực hiện điều tra tình hình sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên phạm vị 49 xã, thị trấn của 06 huyện trong tỉnh theo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 8 chỉ số cấp ngành và 6 chỉ số cấp chương trình, với kết quả như sau:  Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 79,04% giảm 5,96% so với mục tiêu đề ra là 85%; tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch của Bộ Y tế: 49,54%, giảm 0,46% so với mục tiêu đề ra là 50%. Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế : 84,56%. Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh: 96,15%. Tỷ lệ chợ có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh: 62,16%; trụ sở UBND xã, thị trấn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh: 92%. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh: 56,96%; Tổng kinh phí thực hiện của các công trình là 252.591.904.600đ (trong đó Ngân sách: 224.831.536.000đ và người dân đóng góp 27.760.368.600đ); Số nhà tiêu hợp vệ sinh xây dựng mới mỗi năm là 3.060 nhà tiêu. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững là  68,29%.

Kết quả điều tra lần này là nguồn cơ sở dữ liệu hết sức quan trọng phục vụ định hướng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể việc triển khai thực hiện  Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản(28/03/2012 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới(24/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

    12 người đang online
    °