Thành lập lại Nhóm nghiên cứu cấp tỉnh của Dự án Tăng cường năng lực xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch thực thi các Dự án trồng rừng ở Việt Nam (FICAB II) tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 26 - 08 - 2011
Lượt xem: 261
100%

 

Ngày 15/8/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1833/QĐ-UBND, thành lập lại Nhóm nghiên cứu cấp tỉnh của Dự án Tăng cường năng lực xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch thực thi các Dự án trồng rừng ở Việt Nam (FICAB II) tỉnh Ninh Thuận.

Nhóm nghiên cứu gồm 5 thành viên và ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhóm trưởng.

Nhiệm vụ của Nhóm nghiên cứu: tăng cường năng lực nghiên cứu khả thi cho các dự án trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất, các dự án phát triển kinh tế trang trại, nông lâm nghiệp trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện các dự án về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, xây dựng giám sát và đánh giá dự án cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật trong ngành, hình thành hệ thống tổ chức cũng như nguồn lực đồng bộ, có chất lượng cao cho việc xây dựng, triển khai thực hiện các dự án lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Dự án đặt tại Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Nhóm trưởng được phép sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản(28/03/2012 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới(24/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

    79 người đang online
    °