Kế hoạch Tổ chức phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Đăng ngày 19 - 09 - 2011
Lượt xem: 396
100%

 

Ngày 09/9/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3711/KH-UBND tổ chức phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Mục đích của phong trào là huy động các nguồn lực của toàn xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân vào thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên điạ bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, tạo điều kiện để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong các ngành, điạ phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó, biểu dưởng, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo Kế hoạch phân công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới) có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phát động thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011-2015; phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thi đua để áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ 2011 đến 2015./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản(28/03/2012 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới(24/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

    4 người đang online
    °