Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 28 - 07 - 2011
Lượt xem: 304
100%

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh), hiện nay ngành Xây dựng đang triển khai quy hoạch phát triển các khu dân cư (khu trung tâm hành chính xã và mạng lưới điểm dân cư nông thôn) tại các xã. Hiện có 3 xã được lựa chọn làm điểm của tỉnh là xã Phước Thái (huyện Ninh Phước), Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) và Xuân Hải (huyện Ninh Hải) đã được UBND các huyện phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Trần Xuân Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là chương trình mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự phát triển bền vững trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo với chính quyền địa phương để đẩy nhanh việc thực hiện Chương tình quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Đối với 3 xã được chọn làm điểm để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay trong năm 2011, các tổ trưởng là các ngành thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách phải lập danh sách, chọn hạng mục đầu tư nằm trong số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả; giao Sở Xây dựng tập huấn, hướng dẫn quy hoạch chung cấp xã; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình tập huấn, kế hoạch tài liệu tập huấn về xây dựng nông thôn mới; việc hoàn thành quy hoạch đối với 20 xã còn lại phải hoàn thành trước tháng 12/2011./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản(28/03/2012 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới(24/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

    28 người đang online
    °