Dự án “đầu tư xây dựng Trại thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao”

Đăng ngày 22 - 06 - 2011
Lượt xem: 560
100%

 

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để nâng cao năng suất tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn sinh học và khai thác lợi thế về vùng nông sản đặc thù, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi. Ngày 21/6/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2531/UBND-KT chấp thuận chủ trương giao cho Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự án “đầu tư xây dựng trại thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao” với tổng số vốn đầu tư 55.416.447.767 đồng.

Dự án xây dựng trại thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao Ninh Thuận sẽ tạo cơ sở vật chất phục vụ cho việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học có hiệu quả; tổ chức triển khai các đề tài, dự án; đào tạo, huấn luyện nông dân; xây dựng mô hình sơ chế - chế biến trong nông sản; tiêu thụ sản phẩm…từ đó chọn lựa chọn mô hình sản xuất có hiệu quả nhất phục vụ nhu cầu sản xuất đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn @ nông nghiệp(22/03/2016 12:41 CH)

Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản(28/03/2012 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch cúm gia cầm(27/02/2012 10:44 SA)

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới(24/02/2012 10:44 SA)

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành(02/02/2012 10:43 SA)

    12 người đang online
    °