STT Chương trình, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì/ Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Nguồn kinh phí (triệu đồng) Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc Tổng ĐP Khác
1 Đề tài Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững -Viện Thủy lợi và Môi trường, Đại học Thủy lợi. - PGS.TS. Lê Trung Thành. 12/2017 05/2019 1.304,9 1.304,9 0 Đã nghiệm thu trong
2 Đề tài Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật có khả năng ức chế Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận. - Trung tâm giống Hải sản cấp I Ninh Thuận; - ThS. Dư Ngọc Tuân và ThS. Nguyễn Văn Minh 7/2017 6/2019 793,9 793,9 Đã nghiệm thu
3 Đề tài Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh dưỡng cho đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận - Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam - TS. Nguyễn Quang Chơn 7/2017 6/2019 966,7 966,7 Đã nghiệm thu
4 Đề tài Nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận - Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh -CN: - ThS. Nguyễn Anh Trinh 10/2017 03/2019 1.478,3 1.478,3 Đã nghiệm thu.
5 Đề tài Khảo sát, điều tra cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 -Trường Đại học Nguyễn Tất Thành -CN: TS. Lê Văn Minh 9/2017 2/2019 1.164,9 1.164,9 Đã nghiệm thu.
6 Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển của Ninh Thuận -Đại học Nha Trang -TS. Phạm Hồng Mạnh 11/2016 4/2018 524,4 524,4 0 Đã nghiệm thu
7 Đề tài Sưu tầm, biên dịch và xuất bản di văn Hán, Hán Nôm trong các di tích lịch sử, văn hóa ở Ninh Thuận - Viện Nghiên cứu Hán – Nôm. - CN: TS. Vương Thị Hường 7/2017 6/2019 1.342,5 1.342,5 0 Đã nghiệm thu
8 Định hướng phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. Sở Tài chính 2011 8/2016 607,0 607,0 0 Đã nghiệm thu
9 Dự án Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý - Trường Đại học Bách Khoa - CN: ThS. Lưu Đình Hiệp 11/2017 7/2018 3.279,0 3.279,0 Đã nghiệm thu.
10 Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận. - Tổ chức chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ -CN: Võ Anh Kiệt 7/2017 8/2018 1.148,6 1.148,6 Đã nghiệm thu
11 Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ, đội tàu khai thác thủy sản trên vùng biển xa phù hợp với nghề cá hiện nay của tỉnh Ninh Thuận -Đại học Nha Trang -Trần Gia Thái 11/2016 03/2018 1.561,8 1.561,8 Đã nghiệm thu
12 Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ Sargassum tại Ninh Thuận -Đại học Nha Trang -Vũ Ngọc Bội 12/2016 11/2018 1.627,3 1.627,3 Đã nghiệm thu
13 Dự án Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận - Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố. - CN: ThS. Phạm Văn Phước 9/2017 9/2019 869,8 710,3 159,5 Đã nghiệm thu
14 Đề tài Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật có khả năng ức chế Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận. - Trung tâm giống Hải sản cấp I Ninh Thuận; - ThS. Dư Ngọc Tuân và ThS. Nguyễn Văn Minh 7/2017 6/2019 793,9 793,9 Đã nghiệm thu
15 Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận -Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam/GS Lê Sâm 09/2016 08/2018 1.512 1.512 Đã nghiệm thu
1 2 
    178 người đang online
    °