Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2024

Đăng ngày 25 - 01 - 2024
Lượt xem: 601
100%

Sáng ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2024; Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự còn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, Hiệp hội giống thủy sản, Hội doanh nhân trẻ và 150 doanh nhân đại diện cho hơn 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, ghi nhận và trân trọng cảm ơn Quý doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng hành chia sẻ cùng với tỉnh những khó khăn, thách thức trong năm 2023 và đã có những đóng góp thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn nhưng thách thức mới xuất hiện nhiều hơn so với dự báo nhưng với ý chí quyết tâm và tinh thần nỗ lực, vượt khó của toàn Đảng bộ, chính quyền, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, tăng trưởng GRDP đạt 9,4%, nằm trong Top 10 cả nước; quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho -Vang Ninh Thuận năm 2023 và nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá, xúc tiến du lịch được tổ chức thành công, hiệu quả, tạo sự lan tỏa lớn, hình ảnh miền đất và con người Ninh Thuận Hội tụ những giá trị khác biệt” được nhiều người trong và ngoài nước biết đến, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã nghe 7 tham luận của các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân đã đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, của các cơ quan chức năng trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cũng đề xuất, hiến kế các giải pháp cho sự phát triển của tỉnh, như Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trình bày một số giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ nêu 05 bài toán lớn cho cộng đồng doanh nhân; Hiệp hội Du lịch tỉnh trình bày giải pháp để kích cầu du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; HTX điều hữu cơ Truecoop nêu giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp nói chung và hợp tác xã nói riêng;…

Năm 2024 là năm “tăng tốc” có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, dự báo bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn. Do đó, để thực hiện mạnh mẽ các giải pháp khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở, ban, ngành, địa phương: (1) Quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững với phương châm hành động ĐOÀN KẾT KỶ CƯƠNG, LINH HOẠT SÁNG TẠO, TĂNG TỐC HIỆU QUẢ. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm người đứng đầu gắn với kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. (2) Các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các doanh nhân, kịp thời tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc, ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để phát triển doanh nghiệp. Đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hành động quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu; giải quyết công việc trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, không để đình trệ công việc; ưu tiên tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về chính sách thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, quy hoạch để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. (3) Tập trung triển khai có hiệu quả Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư; kịp thời cụ thể hóa các nội dung hợp tác vừa được ký kết giữa 03 tỉnh (Ninh Thuận – Khánh Hòa – Phú Yên) và triển khai thực hiện mạnh mẽ các nội dung hợp tác với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. (4) Tập trung phát triển 06 ngành lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng: thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư công; năng lượng; du lịch; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế đô thị; với 03 khâu đột phá: Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, khơi thông nguồn lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm nhất là dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên vùng; Tạo đột phá trong lĩnh vực đất đai để khơi thông nguồn lực. (5) Thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, tăng cường sự tương tác của cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, chủ động trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động, các vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời cũng như lắng nghe hiến kế thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thực thi đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né trách, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó cho doanh nghiệp. (6) Tăng cường kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai và các cơ chế, chính sách về ưu đãi đầu tư, về hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận tín dụng nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực ưu tiên, đóng góp lớn cho tăng trưởng, giải quyết nhiều việc làm, xuất khẩu. (7) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và các Hiệp hội ngành nghề tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp trong tổ chức của Hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và làm cầu nối gắn kết bền chặt, thân thiện với chính quyền các cấp, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoặc kiến nghị những nội dung quy định, cơ chế, chính sách chưa phù hợp, đề xuất, hiến kế những biện pháp cụ thể, cùng chung sức xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Ninh Thuận ngày càng lớn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi và tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn. Đồng thời năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Lãnh đạo Tỉnh đã trao bằng khen cho 29 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội và 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh trao bằng khen chúc mừng cho các doanh nhân tiêu biểu

 

Tin liên quan

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 tăng 17,09% so cùng kỳ(06/02/2024 9:21 SA)

Ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận ký kết hợp tác phát triển (20/01/2024 10:51 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Masan(11/01/2024 7:41 CH)

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách năm 2024(10/01/2024 10:52 SA)

Tỉnh Ninh Thuận Họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(04/01/2024 10:56 SA)

Tin mới nhất

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 tăng 17,09% so cùng kỳ(06/02/2024 9:21 SA)

Nâng cao giá trị gia tăng ngành Công nghiệp(22/01/2024 8:44 SA)

Ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận ký kết hợp tác phát triển (20/01/2024 10:51 CH)

Tăng tốc xây dựng nông thôn mới(17/01/2024 10:01 SA)

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử(16/01/2024 9:37 SA)

    57 người đang online
    °