LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 39/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2023)

Đăng ngày 27 - 09 - 2023
Lượt xem: 783
100%

 


LCT_39_2023_dc.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 49/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 04/12 đến ngày...(05/12/2023 2:56 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 27/11 đến ngày...(28/11/2023 9:53 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 47/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 20/11 đến ngày...(23/11/2023 4:06 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 46/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 13/11 đến ngày...(14/11/2023 10:04 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 45/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 06/11 đến ngày...(07/11/2023 3:36 CH)

    42 người đang online
    °