Thông tin đấu thầu, đấu giá số 795/TB-TTDVĐGTS ngày 13/9/2023 và Thông báo số 798/TB-TTDVĐGTS ngày 13/9/2023

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
Lượt xem: 48
100%

 


tb.pdf

Tin liên quan

Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 9:13 SA)

Chào giá dịch vụ thẩm định giá các thửa đất tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam,...(22/06/2023 7:09 SA)

Chào giá dịch vụ thẩm định giá đơn giá thuê nhà (lần 3)(20/06/2023 10:09 SA)

Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với các lô đất (Ký hiệu từ A1 đến A3)...(20/06/2023 10:53 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(26/05/2023 9:35 SA)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá gỗ xà cừ, và củi, là tài sản thanh lý sau khi đốn hạ cây Xà cừ thuộc tài sản...(05/12/2023 1:54 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 71 lô đất tại khu dân cư Khu phố 11, phường Đông...(05/12/2023 2:06 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại khu tái định cư đồng muối quán thẻ...(05/12/2023 2:02 CH)

Kết quả đánh giá, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất khu tái...(30/11/2023 8:52 SA)

Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của có sở nhà, đất số...(29/11/2023 9:08 SA)

    64 người đang online
    °