Chào giá dịch vụ thẩm định giá đơn giá thuê nhà (lần 3)

Đăng ngày 20 - 06 - 2023
Lượt xem: 148
100%

 


2316.pdf

Tin liên quan

Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 9:13 SA)

Thông tin đấu thầu, đấu giá số 795/TB-TTDVĐGTS ngày 13/9/2023 và Thông báo số 798/TB-TTDVĐGTS...(13/09/2023 10:45 SA)

Chào giá dịch vụ thẩm định giá các thửa đất tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam,...(22/06/2023 7:09 SA)

Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với các lô đất (Ký hiệu từ A1 đến A3)...(20/06/2023 10:53 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(26/05/2023 9:35 SA)

Tin mới nhất

Kết quả đánh giá, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất khu tái...(30/11/2023 8:52 SA)

Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của có sở nhà, đất số...(29/11/2023 9:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc...(24/11/2023 8:40 SA)

Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trụ sở Bảo hiểm xã...(23/11/2023 1:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô đất tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn...(23/11/2023 10:05 SA)

    11 người đang online
    °