Công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận)

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
Lượt xem: 216
100%

 


CBTTin Quyet dinh so 271.QD-UBND ve xep hang doanh nghiep doi voi Cong ty(31.05.2023_08h59p56)_signed.pdf | CBTTin Quyet dinh so 271.QD-UBND ve xep hang doanh nghiep doi voi Cong ty.doc | QD Xep hang doanh nghiep doi voi Cong ty TNHH MTV Khai thac cong trinh thuy loi NT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế (tính đến ngày 31/10/2023)(20/11/2023 10:45 SA)

Danh sách các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế tính đến ngày 30/9/2023(17/10/2023 1:55 CH)

Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế (10/08/2023 3:06 CH)

Công khai Danh sách doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 31/5/2023(20/06/2023 8:44 SA)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2022(01/06/2023 2:48 CH)

    58 người đang online
    °