Đấu giá Bảng Pa nô Quảng cáo là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh

Đăng ngày 17 - 05 - 2023
Lượt xem: 118
100%

 


doc02362720230516084617.pdf | dongdau4506_16-05-2023-07-54-04_doc02362720230516084617.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3642/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 8:57 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở khu dân cư Phước Mỹ(20/09/2023 9:02 SA)

Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 9:13 SA)

Thông báo đấu giá số 169/TB-HDHĐ ngày 18/9/2023 Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 04 (đã...(18/09/2023 9:27 SA)

Thông báo số 170/HDHĐ ngày 18/9/2023 về Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 208 (đã chỉnh...(18/09/2023 9:19 SA)

    26 người đang online
    °