Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá xây dựng Nam núi Đá Giăng

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
Lượt xem: 154
100%

 


Thong-bao-to-chuc-trung-dau-gia-quyen-KTKS-dot-3-nam-2022-405_lkhanh-17-03-2023_17h38p49.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 2, xã...(29/05/2023 11:12 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(26/05/2023 9:35 SA)

Hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 1, xã Phước Minh,...(19/05/2023 8:38 SA)

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (10 lô đất) trên địa bàn...(19/05/2023 8:27 SA)

Đấu giá Bảng Pa nô Quảng cáo là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh(17/05/2023 3:40 CH)

    13 người đang online
    °