Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá xây dựng Nam núi Đá Giăng

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
Lượt xem: 208
100%

 


Thong-bao-to-chuc-trung-dau-gia-quyen-KTKS-dot-3-nam-2022-405_lkhanh-17-03-2023_17h38p49.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3642/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 8:57 SA)

Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 9:13 SA)

Thông báo số 91/TB-VTP ngày 20/9/2023 thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở khu...(20/09/2023 9:02 SA)

Thông báo đấu giá số 169/TB-HDHĐ ngày 18/9/2023 Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 04 (đã...(18/09/2023 9:27 SA)

Thông báo số 170/HDHĐ ngày 18/9/2023 về Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 208 (đã chỉnh...(18/09/2023 9:19 SA)

    43 người đang online
    °