Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và khai thác đất, nhà bao che khu sản xuất nhân tạo giống tại Trung tâm Dịch vụ giống cây trồng vật nuôi thủy sản

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
Lượt xem: 163
100%

 


doc02229620230317175334.pdf | dongdau2510_20-03-2023-09-29-30_doc02229620230317175334.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 2, xã...(29/05/2023 11:12 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(26/05/2023 9:35 SA)

Hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 1, xã Phước Minh,...(19/05/2023 8:38 SA)

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (10 lô đất) trên địa bàn...(19/05/2023 8:27 SA)

Đấu giá Bảng Pa nô Quảng cáo là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh(17/05/2023 3:40 CH)

    26 người đang online
    °