LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 02/2023 (Từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2023)

Đăng ngày 06 - 01 - 2023
Lượt xem: 910
100%

 


LCT_02_2023.pdf

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 03,04/2023 (Từ ngày 16/01 đến ngày 27/01/2023) (13/01/2023 5:31 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 01/2023 (Từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/2023)(31/12/2022 9:42 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày...(26/11/2022 3:17 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 47/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/11 đến ngày...(22/11/2022 11:12 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 45/2022(04/11/2022 3:10 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 23/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 05/6 đến ngày...(07/06/2023 4:49 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 22/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 29/5 đến ngày...(31/05/2023 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 21/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 22/5 đến ngày...(22/05/2023 8:40 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 20/2023 (điều chỉnh lần 3) (Từ ngày 15/5 đến ngày...(18/05/2023 12:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 19/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 08/5 đến ngày...(10/05/2023 7:21 CH)

    13 người đang online
    °