LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 29/2023 (Từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2023)

Đăng ngày 14 - 07 - 2023
Lượt xem: 673
100%

 


CT_29_2023.pdf

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 09/2024 (Từ ngày 26/02 đến ngày 01/3/2024)(23/02/2024 5:00 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 04/2024 (Từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)(21/01/2024 10:56 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 03/2024 (Từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2024)(12/01/2024 4:07 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 43/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 23/10 đến ngày...(25/10/2023 11:17 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 24/2023(10/06/2023 9:36 SA)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 09/2024 (Từ ngày 26/02 đến ngày 01/3/2024)(23/02/2024 5:00 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2024 (điều chỉnh) (Từ ngày 19/02 đến ngày...(22/02/2024 4:20 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 07/2024 (Điều chỉnh)(Từ ngày 12/02 đến ngày...(15/02/2024 2:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 05/2024 (điều chỉnh) (Từ ngày 29/01 đến ngày...(30/01/2024 4:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 04/2024 (Từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)(21/01/2024 10:56 CH)

    57 người đang online
    °