Công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận về việc phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động năm 2021

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 259
100%

 


CBTTin QD phan phoi quy khen thuong phuc loi nam 2021 duoc UBND tinh cap bo sung(12.01.2023_09h21p06).pdf | BTTin QD phan phoi quy khen thuong phuc loi nam 2021 duoc UBND tinh cap bo sung.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế (tính đến ngày 31/10/2023)(20/11/2023 10:45 SA)

Danh sách các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế tính đến ngày 30/9/2023(17/10/2023 1:55 CH)

Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế (10/08/2023 3:06 CH)

Công khai Danh sách doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 31/5/2023(20/06/2023 8:44 SA)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2022(01/06/2023 2:48 CH)

    31 người đang online
    °