Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cấp xã

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
Lượt xem: 1.135
100%

 

Tài liệu chương trình chuyển đổi số cấp xã:


Chuyên đề 5 Kỹ năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã.docx | Chuyên đề 1 Nhận thức chung.pdf | Chuyên đề 2 Chính phủ số.docx | Chuyên đề 3 Kinh tế số.docx | Chuyên đề 4 Xã hội số.docx | huyên đề 6 Triển khai mạng lưới chuyển đổi số cấp xã.docx

Tin liên quan

Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023(29/12/2023 1:53 CH)

Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Huyện ủy Thuận Bắc(17/09/2023 8:55 SA)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận(16/08/2023 5:15 CH)

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - nhiệm vụ cấp bách(14/06/2023 7:33 SA)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(28/04/2023 11:43 SA)

Tin mới nhất

Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023(29/12/2023 1:53 CH)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS NGÀY...(01/12/2023 10:18 SA)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS...(24/11/2023 8:35 SA)

Thanh toán không dùng tiền mặt - Động lực thúc đẩy dịch vụ công(26/10/2023 8:26 SA)

24 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam(23/10/2023 7:05 SA)

    4 người đang online
    °