Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cấp xã

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
Lượt xem: 134
100%

 

Tài liệu chương trình chuyển đổi số cấp xã:


Chuyên đề 5 Kỹ năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã.docx | Chuyên đề 1 Nhận thức chung.pdf | Chuyên đề 2 Chính phủ số.docx | Chuyên đề 3 Kinh tế số.docx | Chuyên đề 4 Xã hội số.docx | huyên đề 6 Triển khai mạng lưới chuyển đổi số cấp xã.docx

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp trực tuyến tại Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển...(09/08/2022 10:50 SA)

Tài liệu hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng(08/08/2022 10:37 SA)

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022(11/07/2022 6:25 CH)

Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022(10/06/2022 3:37 CH)

Chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả, kịp thời nhất(27/04/2022 9:24 SA)

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp trực tuyến tại Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển...(09/08/2022 10:50 SA)

Tài liệu hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng(08/08/2022 10:37 SA)

Cách tiếp cận mới về bảo đảm ATTT(26/07/2022 8:19 SA)

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022(11/07/2022 6:25 CH)

Ninh Thuận cần xây dựng sản phẩm đặc trưng và chuyển đổi số để phát triển du lịch(01/07/2022 9:41 SA)

    37 người đang online
    °