Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam

Đăng ngày 08 - 07 - 2022
Lượt xem: 1.078
100%

 


CAC PHU LUC KEM THEO QD 399(08.07.2022_10h11p49)_signed.pdf | DT10390-1657099387062-50296714.docx | DT10390-1657099387062-50296714_converted(08.07.2022_10h06p34)_signed.pdf | DT10390-1657099397374-21282634.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Cụm công nghiệp Hiếu...(03/10/2023 9:05 SA)

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.(19/04/2023 1:35 CH)

Thông báo tạm dừng đấu giá cho thuê 49 Quyền sử dụng đất công ích của UBND Xã Lợi Hải, huyện...(25/08/2022 2:03 CH)

Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(24/08/2022 2:12 CH)

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bác Ái(23/08/2022 2:22 CH)

    7 người đang online
    °