Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Sơn

Đăng ngày 08 - 07 - 2022
Lượt xem: 648
100%

 


CAC PHU LUC KEM THEO QD 406(08.07.2022_07h51p26)_signed.pdf | DT10389-1657098988180-97935264.docx | DT10389-1657098988180-97935264_converted(08.07.2022_07h46p33)_signed.pdf | DT10389-1657099013106-69546164.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Cụm công nghiệp Hiếu...(03/10/2023 9:05 SA)

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.(19/04/2023 1:35 CH)

Thông báo tạm dừng đấu giá cho thuê 49 Quyền sử dụng đất công ích của UBND Xã Lợi Hải, huyện...(25/08/2022 2:03 CH)

Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(24/08/2022 2:12 CH)

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bác Ái(23/08/2022 2:22 CH)

    45 người đang online
    °