LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2022 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)

Đăng ngày 04 - 08 - 2022
Lượt xem: 935
100%

 


LCT_31_2022_dc_lan2.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 39/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2023)(27/09/2023 10:26 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 38/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 18/9 đến ngày...(20/09/2023 2:22 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 37/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 11/9 đến ngày...(15/09/2023 5:01 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 36/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)(06/09/2023 4:05 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 35/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)(30/08/2023 3:32 CH)

    28 người đang online
    °