LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2022 (điều chỉnh)(Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)

Đăng ngày 25 - 04 - 2022
Lượt xem: 495
100%

 


LCT_17_2022_dc_2.pdf

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 03,04/2023 (Từ ngày 16/01 đến ngày 27/01/2023) (13/01/2023 5:31 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 02/2023 (Từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2023)(06/01/2023 2:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 01/2023 (Từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/2023)(31/12/2022 9:42 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày...(26/11/2022 3:17 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 47/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/11 đến ngày...(22/11/2022 11:12 SA)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 12/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 20/3 đến ngày 25/3/2023)(21/03/2023 1:58 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 11/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)(14/03/2023 2:13 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 10/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 06/3 đến ngày...(08/03/2023 3:35 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 09/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 27/02 đến ngày...(01/03/2023 10:14 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 20/02 đến ngày...(22/02/2023 9:36 SA)

    102 người đang online
    °