Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường

Đăng ngày 06 - 01 - 2022
Lượt xem: 1.532
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 01/UBND-VXNV ngày 02/01/2022 chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường. Trên cơ sở Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu xây dựng, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách đối với giáo dục mầm non phù hợp Luật Giáo dục sửa đổi và phù hợp với điều kiện thực tế với tỉnh; tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, đầu tư phát triển giáo dục mầm non theo quy định của Đảng và Nhà nước.

 

Giờ học vận động ngoài trời của trẻ em Trường Mầm non 16/4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non rà soát số người lao động làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và cơ sở giáo dục mầm non chưa được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19; tăng cường các giải pháp của tỉnh để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục bảo đảm duy trì hoạt động trong thời gian tới. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, cân đối và ưu tiên bố trí các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên, bố trí phân bổ kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia chương trình mục tiêu, đề án có liên quan được phê duyệt để tiếp tục đầu tư duy trì thành quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổiphổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi và 4 tuổi; thực hiện các nội dung của Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2025.

Giờ vui chơi của các trẻ mầm non Trường Mầm non 16/4

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cần tăng cường chỉ đạo đánh giá công tác quy hoạch thực hiện việc quy hoạch mạng lưới, xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non, định hướng phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; nâng cao hiệu quả quy hoạch, phát triển cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt tại các địa bàn đông dân cư, khu công nghiệp; quan tâm quy hoạch, định hướng phát triển đối với các trường mầm non dân lập/tư thục, hệ thống nhóm trẻ/lớp mẫu giáo/lớp mầm non độc lập trên địa bàn gắn với quy hoạch tổng thể chung về giáo dục mầm non tại địa phương đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo giáo viên, huy động trẻ mầm non đến trường cho từng giai đoạn trên địa bàn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn (kể cả công lập và ngoài công lập) theo đúng quy định của nhà nước; bố trí đủ định mức giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, tiếp cận với giáo dục mầm non trong khu vực và toàn quốc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã huy động được 21,0% trẻ nhà trẻ và 69,0% trẻ mẫu giáo đến trường. Mục tiêu theo Đề án phát triển giáo dục mầm non đến 2025 là phấn đấu huy động 35,0% trẻ em nhà trẻ, 95,0% trẻ em mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non và 70,0% các tỉnh/thành phố đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo./.

Tin liên quan

Hội thảo giới thiệu mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Ninh Thuận(23/03/2023 9:11 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(19/11/2022 10:14 SA)

Đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Cao...(11/10/2022 11:36 SA)

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023(31/08/2022 9:33 CH)

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án Trường Mầm non Hoa Sen 5(25/08/2022 5:23 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị Tổng kết Đề án chương trình “Học kỳ trong quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” giai...(16/05/2023 9:54 SA)

Hội thảo giới thiệu mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Ninh Thuận(23/03/2023 9:11 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(19/11/2022 10:14 SA)

Đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Cao...(11/10/2022 11:36 SA)

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới...(05/09/2022 11:21 SA)

    64 người đang online
    °