UBND tỉnh làm việc với Đoàn thẩm định dự án của IFAD

Đăng ngày 31 - 08 - 2010
Lượt xem: 410
100%

Sáng ngày 30/8/2010, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trần Xuân Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn thẩm định về Dự án hỗ trợ Tam nông do quỹ IFAD hỗ trợ . Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Dự án IFAD tỉnh

 

Dự án được triển khai tại tỉnh trên 6 huyện, 27 xã: Thuận Bắc 4 xã, Ninh Sơn 5 xã, Thuận Nam 2 xã, Ninh Phước 3 xã, Ninh Hải 5 xã, Bác Ái 9 xã, với tổng số vốn là 15,78 triệu USD. Dự án được thực hiện trong 5 năm, hai năm đầu, dự án sẽ tập trung xây dựng chiến lược theo phương pháp lũy tiến “vừa làm vừa học”. Các hoạt động chủ yếu trong 2 năm đầu sẽ bao gồm: cơ cấu tổ chức thể chế và xây dựng thỏa thuận thực hiện; hoạt động xây dựng năng lực xung quanh các khía cạnh chuyên đề chính của dự án. Sau 2 năm, sẽ tiến hành đánh giá giữa kì tiến độ, sản phẩm và hiệu quả thực tế của dự án. Trong 2,5 năm còn lại thực hiện dự án, trên cơ sở đánh giá sẽ đưa ra các đề xuất về phạm vi và tầm bao phủ của các hoạt động dự án ở mỗi hợp phần và tiểu hợp phần

Mục tiêu của dự án là cải thiện một cách bền vững sinh kế của các hộ gia đình dân tộc thiểu số, các hộ nghèo nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực của tỉnh trong việc thực hiện chính sách mới của Chính phủ về nông nghiệp và phát triển nông thôn “Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn”. Đồng thời, hỗ trợ các hoạt động đầu tư nhằm giải quyết các nhu cầu của người dân tộc thiểu số,  người nghèo và bổ sung cho các hoạt động được đề ra trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh./.

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Nông nghiệp(27/10/2023 9:16 SA)

Thông tin bổ sung Danh mục dự án Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(07/10/2022 8:17 SA)

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Ninh Thuận(23/03/2022 11:16 SA)

Thông báo xét chọn hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Trường mầm non(20/02/2014 6:11 CH)

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Nhà máy điện gió tại vị trí số 03 - Bản đồ điện gió...(17/02/2014 6:11 CH)

    78 người đang online
    °