Thông tin bổ sung Danh mục dự án Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 07 - 10 - 2022
Lượt xem: 567
100%

 


DANH MUC KEM THEO QD 503.pdf | QĐ 503 - Phê duyệt bổ sung Danh mục địa điểm đầu tư cửa hàng xăng dầu .pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Nông nghiệp(27/10/2023 9:16 SA)

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Ninh Thuận(23/03/2022 11:16 SA)

Thông báo xét chọn hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Trường mầm non(20/02/2014 6:11 CH)

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Nhà máy điện gió tại vị trí số 03 - Bản đồ điện gió...(17/02/2014 6:11 CH)

UBND tỉnh làm việc với Đoàn thẩm định dự án của IFAD(31/08/2010 10:24 SA)

    59 người đang online
    °