Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 27/12/2023 Của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
Lượt xem: 455
100%

 


15-Chi thi tet cua UBND tinh.pdf

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 04/2024 (Từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)(21/01/2024 10:56 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 03/2024 (Từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2024)(12/01/2024 4:07 CH)

Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 27/12/2023 Của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán...(30/12/2023 7:57 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc...(06/11/2023 8:04 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 43/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 23/10 đến ngày...(25/10/2023 11:17 SA)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2024 (điều chỉnh) (Từ ngày 19/02 đến ngày...(22/02/2024 4:20 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 07/2024 (Điều chỉnh)(Từ ngày 12/02 đến ngày...(15/02/2024 2:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 05/2024 (điều chỉnh) (Từ ngày 29/01 đến ngày...(30/01/2024 4:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 04/2024 (Từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)(21/01/2024 10:56 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 03/2024 (Từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2024)(12/01/2024 4:07 CH)

    59 người đang online
    °