LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 02/2024 (điều chỉnh) (Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2024)

Đăng ngày 11 - 01 - 2024
Lượt xem: 756
100%

 


LCT_02_2024_dc.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 09/2024 (Từ ngày 26/02 đến ngày 01/3/2024)(23/02/2024 5:00 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2024 (điều chỉnh) (Từ ngày 19/02 đến ngày...(22/02/2024 4:20 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 07/2024 (Điều chỉnh)(Từ ngày 12/02 đến ngày...(15/02/2024 2:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 05/2024 (điều chỉnh) (Từ ngày 29/01 đến ngày...(30/01/2024 4:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 04/2024 (Từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)(21/01/2024 10:56 CH)

    47 người đang online
    °