Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 14 - 01 - 2024
Lượt xem: 281
100%

 


QD 45 TTHC Y dược cổ truyền.pdf

Tin liên quan

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và...(14/01/2024 8:16 SA)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao...(27/12/2023 7:59 SA)

Tập huấn, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực canh tranh cấp sở, ban, ngành và...(13/12/2023 7:51 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền...(09/12/2023 8:39 SA)

Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh...(28/11/2023 8:25 SA)

Tin mới nhất

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và...(14/01/2024 8:16 SA)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao...(27/12/2023 7:59 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(26/12/2023 11:11 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và thủ tục hành chính...(20/12/2023 8:05 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm...(20/12/2023 8:03 SA)

    60 người đang online
    °