Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
Lượt xem: 150
100%

Ngày 28/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

 


QD 1142 QTNB phat thanh truyen hinh.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm...(04/09/2023 7:53 SA)

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt...(24/08/2023 7:54 SA)

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy...(24/08/2023 7:52 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc...(24/08/2023 7:44 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền...(22/08/2023 8:03 SA)

    35 người đang online
    °