Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 3 năm 2023, lần thứ 2)

Đăng ngày 10 - 08 - 2023
Lượt xem: 172
100%

 


DANH MỤC.docx | 1304.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ UBND TỈNH NINH THUẬN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA...(19/06/2023 1:53 CH)

Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 2)(11/04/2023 10:39 SA)

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH NGHIỆM THU NĂM 2020- 2022(01/02/2023 10:23 SA)

Thông báo Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 1...(16/01/2023 9:28 SA)

Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền tảng dữ liệu...(16/08/2022 2:50 CH)

    23 người đang online
    °