Tiếp tục thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
Lượt xem: 178
100%

 


DT2004-1688522947682-01757351_trilong-06-07-2023_07h27p14(06.07.2023_08h29p16)_signed.pdf | DT2004-1688522947682-01757351_trilong-06-07-2023_07h27p14.doc | DT2004-1688522947688-06751936.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:54 SA)

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam(13/11/2023 8:58 SA)

Tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Bộ công an phát động(25/07/2023 1:42 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy do Bộ an phát động(14/07/2023 8:17 SA)

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ...(06/07/2023 2:29 CH)

    45 người đang online
    °