Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII- năm 2023.

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
Lượt xem: 315
100%

 


DT1633-1685497946063-38877125.pdf | DT1633-1685497946082-90885915.doc | DT1633-1685501505971-29506041_trilong-31-05-2023_14h30p25(31.05.2023_15h29p08)_signed.pdf | DT1633-1685501505971-29506041_trilong-31-05-2023_14h30p25.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:54 SA)

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam(13/11/2023 8:58 SA)

Tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Bộ công an phát động(25/07/2023 1:42 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy do Bộ an phát động(14/07/2023 8:17 SA)

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX(07/07/2023 10:41 SA)

    65 người đang online
    °