Thông báo nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 29 - 05 - 2023
Lượt xem: 167
100%

 


DT1835-1684459361761-25620329.pdf | DT1835-1684751470878-35803102.doc | T1835-1684751470878-35803102_signed_vinhvd.soct_26-05-2023-16-30-05(26.05.2023_16h58p20)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3642/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 8:57 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở khu dân cư Phước Mỹ(20/09/2023 9:02 SA)

Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định...(20/09/2023 9:13 SA)

Thông báo đấu giá số 169/TB-HDHĐ ngày 18/9/2023 Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 04 (đã...(18/09/2023 9:27 SA)

Thông báo số 170/HDHĐ ngày 18/9/2023 về Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 208 (đã chỉnh...(18/09/2023 9:19 SA)

    33 người đang online
    °