Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 16 - 05 - 2023
Lượt xem: 442
100%

Chiều ngày 15/5/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi kiểm tra thực địa tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Du Long, Khu công nghiệp Phước Nam và cụm công nghiệp Hiếu Thiện.

 

Qua kiểm tra thực địa tại Khu công nghiệp Du Long, một số công trình hạng mục đường giao thông nội bộ đã triển khai hoàn thành, tuy nhiên khối lượng công việc cần tiếp tục triển khai thi công còn lại khá lớn, cần phải tập trung nguồn lực, tích cực triển khai thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ hạ tầng Khu công nghiệp Du Long trong năm 2023.

Đối với Khu công nghiệp Phước Nam, cơ bản đã thi công hoàn thành đạt 85% khối lượng; nhà đầu tư đang tích cực triển khai các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng khu công nghiệp trong năm 2023.

Đối với Cụm công nghiệp Hiếu Thiện đã hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch 1/2000, đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt để triển khai thi công trong quý III/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi kiểm tra tại KCN Phước Nam

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp khẩn trương xây dựng Kế hoạch đầu tư thi công xây dựng chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và tiến độ đầu tư theo quy định, gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương để theo dõi hỗ trợ; đề nghị các Chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai thi công hoàn thành hạ tầng Khu, cụm công nghiệp để sớm xúc tiến đầu tư, nâng tỷ lệ lắp đầy nhà máy, cơ sở sản xuất trong Khu, cụm công nghiệp; đồng thời đề nghị các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án./.

Tin liên quan

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(10/05/2023 4:47 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư năm 2023(21/04/2023 5:16 CH)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế -...(17/04/2023 2:05 CH)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị kết nối giao thương trong khuôn khổ Chương trình...(17/04/2023 2:02 CH)

Hội thảo khoa học “Công nghiệp sản xuất sản phẩm sau muối và công tác bảo vệ môi trường”(17/04/2023 1:58 CH)

Tin mới nhất

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023(14/05/2023 10:30 SA)

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(10/05/2023 4:47 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư năm 2023(21/04/2023 5:16 CH)

Phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản(19/04/2023 9:06 SA)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế -...(17/04/2023 2:05 CH)

    12 người đang online
    °