Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 2)

Đăng ngày 11 - 04 - 2023
Lượt xem: 235
100%

 


DMkemTBTuyenchonLan2-550.docx | BtuyenchonLan2-477(11.04.2023_09h21p36)_signed.pdf | TBtuyenchonLan2-477.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 3 năm 2023,...(10/08/2023 3:00 CH)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ UBND TỈNH NINH THUẬN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA...(19/06/2023 1:53 CH)

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH NGHIỆM THU NĂM 2020- 2022(01/02/2023 10:23 SA)

Thông báo Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 1...(16/01/2023 9:28 SA)

Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền tảng dữ liệu...(16/08/2022 2:50 CH)

    23 người đang online
    °