LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 10/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)

Đăng ngày 08 - 03 - 2023
Lượt xem: 730
100%

 


LCT_10_2023_dc2.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 13/2023 (Từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2023)(24/03/2023 10:45 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 12/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 20/3 đến ngày 25/3/2023)(21/03/2023 1:58 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 11/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)(14/03/2023 2:13 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 09/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 27/02 đến ngày...(01/03/2023 10:14 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 20/02 đến ngày...(22/02/2023 9:36 SA)

    104 người đang online
    °