Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem: 483
100%

 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Giải “Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023” với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; vai trò của Nhân dân, cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các tác phẩm tham dự Giải tập trung phản ánh việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và “lợi ích nhóm”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phản ánh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Các tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023. Loại hình báo chí tham dự Giải bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). Tác phẩm tham dự Giải có thể gửi qua các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ chức Giải.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo các cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT liên hệ: 02439287401 và 098.5802.555 ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban. Hoặc Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam số 59, Lý Thái Tổ, Hà Nội; ĐT liên hệ: 024.39351071 và 0912995895, ông Trần Thái Sơn, Phó Trưởng ban. Thông tin trên bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, Email… của tác giả.


Thể lệ.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:54 SA)

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam(13/11/2023 8:58 SA)

Tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Bộ công an phát động(25/07/2023 1:42 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy do Bộ an phát động(14/07/2023 8:17 SA)

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX(07/07/2023 10:41 SA)

    42 người đang online
    °