Quyết định Phê duyệt Đề án" Thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025"

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
Lượt xem: 233
100%

 


Quyet dinh 12 ve phe duyet De an truyen thong 5 nam 2021-2025.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền , quảng bá về tình hình tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ...(15/03/2023 2:08 CH)

Kế hoạch Hoạt động đối ngoại năm 2022(15/03/2023 1:56 CH)

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí...(15/03/2023 2:38 CH)

Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023(15/03/2023 2:07 CH)

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh(15/03/2023 1:54 CH)

    23 người đang online
    °