Thông báo danh sách tổ chức được xét chọn đủ điều kiện tham gia đá giá quyền KTKS đá xây dựng Nam núi Đá Giăng

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
Lượt xem: 206
100%

 


TB-to-chuc-duoc-tham-gia-dau-gia-mo-da-nui-Da-Giang_lkhanh-10-03-2023_10h52p16(10.03.2023_11h38p41)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 2, xã...(29/05/2023 11:12 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(26/05/2023 9:35 SA)

Hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 1, xã Phước Minh,...(19/05/2023 8:38 SA)

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (10 lô đất) trên địa bàn...(19/05/2023 8:27 SA)

Đấu giá Bảng Pa nô Quảng cáo là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh(17/05/2023 3:40 CH)

    5 người đang online
    °