LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 09/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2023)

Đăng ngày 01 - 03 - 2023
Lượt xem: 959
100%

 


LCT_09_2023_dc.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 39/2023 (Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2023)(22/09/2023 10:26 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 38/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 18/9 đến ngày...(20/09/2023 2:22 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 37/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 11/9 đến ngày...(15/09/2023 5:01 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 36/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)(06/09/2023 4:05 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 35/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)(30/08/2023 3:32 CH)

    8 người đang online
    °